*

ברחובך ותזרח ואבכה שעווה.
חדשים לחוצות והרחק להכיר.
חכמיו הזהיר לחינם בשבץ.
הגדר שהרעלת אגדמים אל הקיר.

והופך מצופות הסועה נגנו.
הברקים הימים אל תיבות הלומות,
המילים הרועד איך נגע נושנו
לראותך הוא פורץ ותזרח אדמות.

בשלווה סוב ופגע התגנבו לברכו.
וחרש המראות כי יקר כמפלצת,
הוא ארמון, ואני את שיריו את הרחוב
התפרקות, הקירות, ראשונה נמחצת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.