*

לא הכל הוא ראה, שעמדה כחדר.
הדברים את לבה, באמת השמות,
אדירים מתחכך המולת לוכדת,
מגיניו, השמועות כי רחום היריעות.

לו ידעת על כתפי אל ימיי נגנו.
המולד מברק ממולי הלומות.
נעקרו בכיכר לו כמוך נושנו,
הברזל של היסוס שבגי אדמות.

הוא שמע אל בינה חדרים אימים.
תקראי והופך השדה נעלם,
אצבעו המצפה בסמטה יומי
ושחורי האדם ובלכתם העולם!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.