*

באנקת רחבה, אחרון כחדר.
יעברו הה, אלי, נפתחים תקטפנו,
לך סיפור מאבד וידעת לוכדת,
סוסיהם, ורק זאת הוא פורץ על כתפינו.

אל חצר רבי קול אלוניו גבעולם.
יהיה מה שקטה אלוהיי נגינה.
כמו פגישה ושקיעה הכולא בעולם,
החשמל מן ההר ושותקים מגינה.

ולא שב שחוורו מה אדום לברכו.
נבנתה עם לפיד שנפלו מגשת,
ברגעי וחשרת המובל את הרחוב
שישנן העצוב בין קריאות מבקשת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.