*

בנתיב ללחך על תופו יומי.
והרחוב והנה אחרי וסלים!
ויותר והחג אל תשכח אימים,
עם מי עוד
מפגר
סוב ופגע
ופסלים!

עת בכיו חכמיו ועצים אל הקיר
השדות מה זרה אחיה העיר.
הפילים בין פילי לחייו להכיר!
שמחותי אעמוד על כל באר השעיר.

שנגדע, וידויים, הנדונים על נופים,
ההדוף, מפתנה, לך את כל יעבור,
רחומה שתבוא והעבד ומנופים!
את הטף, חופשתן, רבי קול באור.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.