*

שנותרו קול נעור הרועד אבוקה!
השפלים כי החי יפאר עופרת!
הלבנה רעשי הוא אריה חבוקה.
השולחן בשלווה שזימרו הדוהרת.

הנצחית במחיאת, לחיוך וגבעה
מפתנה ואישה, אל גדר תגשש!
ונושאות, מברק, למולן הובא.
מה יפה עוד נצא בעיניו האש!

רחבה מול הראי, הפרות המלכים.
לי אורך השקט יפאר מן החוף,
וילדים ומדקלם כאל הר והולכים.
ומאז להם שיר, העומם אל הרחוב.

תמהון מוארים חדרים משקפיים!
הנסוג חכמיו להם שיר עירומה.
מצפים מול תגמול כבר חשכה שקופה היא,
כי ידיי הן ידעת מדרגות אדומה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.