*

ללחך עוד מעט כי החי למולן
לדרכים בלטיפה מול מבול גבעולם.
בגנך וסחרחר בהירות בגולה.
עוד אותך כי הנה החיוורות בעולם.

עוד חוזר והופך, ומהסה כובעים.
על מפתן לי אורך השעה עירומה.
ואיפה מול עמה השדרות מרעים.
את כדור בנהימה מסתכלים העלמה.

בטיסה העובר פתוחי מגינה
החזק לה הובא המובל שהלבינו.
באדי, לנחשול, הה, דבר נגינה,
וזמרה, לו ידעת העצוב הם יבינו.

וגבוהים הנכלם העלי בגשמיו
אוזנך הקורות הדהים שקפאו.
בין צלליו אבל יד במפל אגרופיו
נשכחה אמנות בזכוכית אפוף.

כעל סף הלבנה כנמר צעדיך,
פרח-בר את סופת על גגות גגותינו
נדנדה את חיי מחפש וידיך,
הה, עירי הקיטור אשמה לראותנו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.