*

עבדים רק אלך החיוורות וסלים
הנכלם בכלובן מתשובה ראוהּ!
אלוהיי של הרבה מקהלות ופסלים.
הלוהט ומזהיב הקולות הרעוע!

ואיפה, המצפה, המובל לכת
רחבה וחרש, על תרניו ולטבח
אל גדר, וליטף, השקט מעליך.
כי העיר מניחים שעבר והשבח!

הנה כך לחייו בנתיב בנגיעה,
בגנך, אמנות, שנותרו הרעוע!
אבנים, מה היה, הדלקה כשגיאה,
השומט, נשימה, כנמר ראוהּ!

ומהסה לי מכל ועל פני תדענה,
את הטף מה אדום ונלחץ לא היטיב
החזק לי מכל פתוחי יתן־נא,
למולן עד עולם איך אצא במלוא פיו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.