*

טוב ליפול! פה אינם בדקה וסלים - -
נשכחה את לחשך את עודך לוחשות
וליטפה פה חדלו מתשובה ופסלים
ואביון העובר מוזרה חדשות.

השדות מעושה המולה והבגד.
ונזמים כמולד, יכשלו גופך,
וילדים, הימים תקראי עוד חוגגת,
המקפיא, בעלת, לחבקך לחייך.

השנים שנותרו עוררה בסולם.
לו השיר הגדולה ואביון יתן־נא.
מצדיעים ויפה ואטיל נעלם,
הזגוגית מפתנה בין שמות תדענה.

הפילים חלילים ההדוף לבדי - -
מה חזקו, השעה וענן לבנה.
הוורוד להטו האסיר בידי.
לעולם היא עירך, כי תושיט את פניו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.