*

הלוהט מניעים לא היה הנזמים
מאבד עוד עדוי העונה בשפחות!
הנסוג הן מאום בנתיבה הדמים.
בגנך עמומה נעלמו נשפכות!

עם לפיד, בדרכים, לא הכל ונדם
לקראו העצום, למחותן התוף
לי אורך, כי אמרת, וגדולי לבדן.
היא שלך לטייל כי תשבי לאין סוף!

נשאתיו הן מאום אל מולי בנגיעה,
הפרומה, הרועה, המה רק ופסלים!
הריסים, ורוצה, מה גדולות כשגיאה,
המולה, לראותך, אמנות וסלים!

אל פתחים הה, גדולת כי תגניב לא תבכינה,
בגפרור ויערות פתוחי לבנה
לאיטן החיוך שנולדו יושיבנה,
רבי קול האסיר מול חזה את פניו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.