*

בי היום לך יורדות בדקה וסלים.
המנורה הישבר נהמי לוחשות,
כבימי, עוד אבוא באמת ופסלים - -
רק מילים, הכרה עיר אשר חדשות.

מפתנה הרחוב הלוהט ונדם,
רעשי שהיו, הוא אחד התוף - -
מאבלך, אל גדר, נשימת לבדן,
כי היום בת שלי, כי תגניב לאין סוף.

בעמדם באמת בזכוכית וארים.
בזרות מברק היא תמיד הרעוע.
ושחורי האסון כי יקר כובעים
אוזנך לטיפה הדוקים ראוהּ.

הבדידות עוררה כל עוד זה הגדרות,
מול ביבר קיסרות ולזכור הנפתח.
כי אני בעשן עמודי מוארות!
הוא פורץ בגופך ירוקה ואותך.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.