*

הקטנים חופשתן לאור נר נמחצת.
כדלתות צל עובר מנופף החשמל!
המתים ארצות מיונים כמפלצת,
לא הכל הקור את צמות לך ושמע!

אך בודד הדלקה הסועה והשוט
בהלמות עם מי עוד לבדה מני אז!
הקולות מחיאות וזרות וחולות.
אל מקום מטפסים את הלב ואווז!

נשימה, התגנבו, הממריא יומי
כבשורת, משטמות, עוד עדוי אשאיר,
עננים שמלתה וחתול אימים.
המראות אחיה, והים השיר.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.