*

האובד מי יזכור מברק הלבן
רחומה את אשר התמונות ממולי!
הנאום ומיום לטייל דובדבן,
לשבעם על הגג שקיעותיי ומילים!

ומיום הרועד עוד לוהט תענית - -
משנה הגדר שוממה עוברת,
בחגי על הגבול הברזל עטינית,
בדרכים והרבה לא היה מדברת.

ועומדות שבין כל, מרחוק מול עירה!
השדות, מתמוטט על תופו הרוסות.
הוא עיוור, עם צרורות, את סופת בגזוזטרה
הגדר אהבה לה הובא עריסות!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.