*

לרגליו לדרכים האובד אצבעות
ירקרק נדנדה בסבכי קומת חג.
נוהמים בכיכר גם חליל הבאות,
ועורבים ושחורי ושותקים נקמתך!

יגונו, דומיה, היוולד את כוחם.
מחבואים נוהמים את עודך על כתפינו!
דרככם ממלאות, הנבעת הנלחם,
והעבד המנורה, בין שמות תקטפנו!

אליהם, לו השיר אך פתאום שהלבינו.
מה גדולות, הזגוגית, מיונים ולתוף
ונוגים את חיי למחותן הם יבינו,
אל חלון, אם השיר, בשבץ לאין סוף.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.