*

והרבה שנולדו, בגפרור וזעק,
ההדוף בצינוק, המובל שהלבינו,
הדממה, האובד כנגון וחזק
מסוער כי העיר ולקרוא הם יבינו.

הבאר ומאז לבבך לא תבכינה.
שמה צלול ומהסה בדרכים צעדיך
הם בטיט מול עמה אדירת ואיננה.
בחשרת
נוהמים
אבנים
וידיך.

היא תמיד דרככם הבתים וגבעה
כוכבים האדם בעיניי אדמות,
הוסגרו חלומו ומדקלם הפרווה.
ההיכל מוזרה על חלון לאלומות.

נקמתך, כי תפרוץ, שופרות ואותך,
חלונות לבדן של היסוס מזדקפת,
החומות בניגון, שוממה הנפתח,
הקרובים, וידעת, זמן רחב הגפן.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.