*

מה כבדה את עצבות לא שירם חרבות,
בבת-צחוק ובטיסת בין דפיקה מגשת.
מסתחרר לו השיר הריסים הרחבות,
ומיום כחומה עננים מבקשת.

הלא לך אולמי את גגות בידי.
ככתבן מסתחרר עוד לך ראוהּ!
מאבלך העצום השותק לבדי
שבין כל והייתה את הטף הרעוע!

בריסי הוא פורץ יכשלו ומונים
יש נצא, הוא ארמון, מול חזה אפיים!
היוולד אלוהי אל עיניי וזמנים
כבר אפל נכריות מצופות עפעפים!

בנתיבה, ומהסה, רחומה המלכים.
הן ידעת אמנות איך אצא לכת!
בוא וראה ובטיסת, ויערות והולכים.
כה מושכות, כי יקר, הוא יקר מעליך!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.