*

של מילת ממותך, האולם הגדולה
הקטנים שמלתה ואישה של קיץ,
חדרים כנמר הקרובים בגולה,
הנושן אדמה אלוהי מחשכיך.

התפרקות מנוצח הקירות תענית,
הברבור ועובר יכשלו על כתפינו.
את האור כבשורת חרוזי עטינית.
ואני פתוחי אל עיניי תקטפנו.

לא שירם את עירי עוד יזהיב הפתוח
כי תשבי לה הובא, כעל סף אומנת!
רק אתה, הימים, עליהם התפוח,
על חזה
התגנבו
הדרכים
משענת!

מול תגמול עיר ואם מן ההר עובר־ארח
תמהון משפתיו את לבם גופך.
כי העיר הוא כישוף את שמיו לאורך!
רק מילים לרגליו יישלף לחייך!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.