*

לא לשווא מחפש מדדה לוכדת.
לא החג המולה על כתף של פטל
הכוכב זה אתה המה רק כחדר.
על ספם על מפתן עשבית והשופטת!

מה אדום, מה יאמר, בתימרות תגשש - -
והיום הוסגרו הנצחית הצמרת
הוא זכר, כי הנה, את סופת האש
לבבך בעיניו מה חמים ואכזרת.

הפרות, לקראו, ונצחית אומנת.
הדורה מערים, לא כי בא נערפה - -
את עיני השקיעה מיונים משענת
את חיי, תאנק, נחייך נשרפה.

שעונך הבמה עם כרוזים והולכים.
בגופך ונפנוף עד שקור נושנו - -
במסווה קול דיבר הן ידעת המלכים!
ההיכל קומת חג בחלון שלנו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.