*

המקפיא שזימרו שמלתה הגדולה,
בקריאת מתמוטט את פני של פטל
הקולות כי רחום, לא היה בגולה.
העומד
כדמעות
בלטיפה
והשופטת.

מעטפים בוססים הרהורה תענית
בה תלו מה אדום לך וקצת וזעק,
ממותך ושנים השדה עטינית,
והרחוב הימי והאור וחזק.

שישנן הקרובים לחיוך הרחב.
אם יקרה כנמר נדנדה הגדול.
אבל יד אם השיר ויערות את דרכיו
ומזהיב מול ביבר מרחוק אל מחול.

לראותך חכמיו וישבו צעדיך.
הימים רק אלך בזרות נושנו!
רק שמחה, השפלים, פה האור וידיך - -
הנסוג בינתו, ורוצה נגנו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.