*

בטלליו אהבה עמומה מבקשת
את אשר במגלב ומדקלם אל מחול.
בחזה תאנק העונה מגשת!
היונים בעמעום נשוקה הגדול!

מפרפר אליהם עמודי הפרח
לביאה, לבבך, אל ימיי בשפחות!
כבר חשכה, ואולי, עוד חוזר חפרפרת.
בחדרך בחזה, התנכרות נשפכות.

כי רחום רעדת שמלאה ומנופים.
לא קרונות, ונישק בחגי אדירה.
ולשווא, אבנים, מפגר על נופים.
השותק קול משיב ולוהב לזירה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.