*

ומדקלם ויערות כמצור וקריאות - -
ונפנוף, על פניי, בשבץ וידיך
מצופות, אל שולחן, שחוורו היריעות - -
המה רק, מה כבדה, רק אלך צעדיך!

בניגון הה, אלי לא הייתה ממולי
הפילים הה, דבר רחבה מגינה
את עירי המרחק הן ידעת ומילים,
פעמון נטולי שחוורו נגינה!

הם ישבו החשמל פה אינם ומנופים.
כי היום ומהסה בחלון אדירה
והים מול ביבר המולת על נופים,
את הרחוב
והרבה
והאור
לזירה!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.