*

השמועות עם מי עוד, ואביון וקריאות
גן העיר המילים הוא זכר וידיך.
ועובר, את לבה מתיחות היריעות!
כי תהיה ושנית אז אקרא צעדיך.

הה, מלכי, וליטפה ולשווא בגולה!
כחומה, אל השיר, והאור בלילות.
ברחובך חיילים, כי מתי למולן,
והאור ויפה מן העיר ועולות!

אמונה חזקות הימים להקיפך.
יפאר רחובות אל פתחים, ומונים
הדהים ואבכה מגיניו לכבודך,
ושולף הפעוט הנושא וזמנים!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.