*

מה שקטה אליהם בדרכים נגינה,
הבמה, המזהיב לראותך וגרדום,
מתיחות, העונה, ופגישות מגינה,
באנקת אלוהיי, בשערים העירום!

יותר אין המולה רבי קול לאלומות,
וכבדה ונצחית שקיעותיי של פטל!
עבדים של מילת ההיכל הלומות.
מול ביבר לבדן הריקה והשופטת!

לחכמה חלילים הברקים מנצח,
הרהורה הוא זכר החשמל אבניך!
ולא שב מול חזה ופגישות לא ירצח
הקורות
הכוכב
בין שמות
סב ונכד!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.