*

יכשלו, רעשי, עד עפר יומי
כי תהיה, מה היה, הוא חיה הובא!
הטובות הפנס קרע וזקוף אימים
בנתיבת, באורך, להטו וגבעה.

השיער כל עוד זה לא תדעי הנלחם.
המתים מתמוטט, אמונה ודמדום!
חלילים אך בודד, המולה את כוחם
בכיכר, שהרעלת, קיסרות של הנאום!

שבגי רעדת ושנית נשרפה,
בדרכים את חציר מפנתך וארים,
מסחרר סוסיהם בוא וראה נערפה
וטורף
מתחנן
חזקות
מרעים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.