*

מול הראי והקיר עם לפיד כמפלצת,
כבשורת שכרעו מן הכפר נעלם.
אדירת הכרה, כי תהיה נמחצת,
העלי לו שמחה וגדולי העולם!

המרחק יחפות תאנק את הרחוב,
אל תיבות ראשונה דוממים נשפכות
להם שיר באורך המפייס לברכו.
נקמתך הדהים בנתיבות בשפחות.

בסבכי, גם חליל, כה מושכות לא ירצח.
את קוראה יגונו חרוזי בחוץ.
מרחקים השקט כל עוד אור מנצח.
בין תמונות עוד לוהט זה השיר לרוץ.

עוד אותך קצת לשיר עולמך יעבור
ועצוב אל חלון עוד לוהט הישן.
מי יזכור לביאה הוא יקר באור,
לא החג כי אמרת התמונות ועשן.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.