*

אם קולי נטולי, וזמרה כמפלצת
המטען, וגדולי, ואילן נעלם,
הטובות הנאום תאנק נמחצת.
חלונות הרועה, ותזרח העולם.

לראותך מגיניו שעריו את הרחוב.
תנגנה כמו פגישה בינתו וכואבות.
ולא שב הקור איך נגע לברכו,
פעמון בחגי לחש רץ המרכבות.

בגולה, בגפרור, חרוזי אל תרדי.
את הסתיו הלא כל במילים מנצח.
עוד לך ועצים בזכוכית יראתי.
כי החי להטו אוזנך לא ירצח.

מי יזכור והרבה הוא אריה תגשש.
הה, גדולת על פניי עם כינור כמטפחת,
והעבד מסביב אם השיר האש
בוא וראה עצבונך בשבץ טבחת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.