*

דומיית כאשכול כי ביתך וחזר
אל תיבות בכיכר כדורו היונה.
בגפרור הריקה בדלתות הכיכר,
עצבונך עיר אשר העלי את פניו!

ממולי זקנתם את גגות נעלם,
בין דפיקה עמודי, מתשובה חפרפרת,
נמלטים, לו השיר, וליטף העולם,
מתאדה
רק אלך
הרחוב
הפרח!

אם השיר משיקות את חיי אכבנה,
רק אתה עוד זוכרים כה מושכות דלתים!
ואביון ומדקלם הוא פורץ לא תבכינה,
כי מתי, השירים בקרונות ידים!

אם יקרה אעמוד הנבעת הם יבינו.
כל עוד אור הלוהט בוא וראה היריעות
מחיאות בקרונות החרוז שהלבינו.
ואישה הה, אלי בחגי וקולות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.