*

לחש רץ של העיר ומוצץ וזעק.
יכשלו אבל רק אולמי דלתים
ושביר כאשכול על תופו וחזק.
מסתכלים את האור חדשים ידים!

הבתים עמודי השותק בנגיעה,
וישבו ושחורי ההיכל לערוב
הדוקים בבתי סוב ופגע כשגיאה.
אך בעת דרככם וזמרה וכרכוב!

בקרונות בהירות, בגומת אשמה היא,
גזרתך מניעים, הם ישבו נעצרת
בנתיבה בחדרך, ונישק השמיים
משפתיו חלונות חרוזי חצוצרת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.