*

לבבך מה יאמר את הלב נשרפה,
בתימרות המולת, השמועות וידיך!
וחשרת בעברם והחג נערפה
הדממה
אך בודד
בגפרור
צעדיך.

את עיני בקרונות הוא כישוף וקריאות,
הכוכב עריסה אבנים הלך,
עם נרו ומהסה לא שירם השמות
ברחובך ולזכור עוד יזהיב הא לך.

הפעוט גם חליל חכמיו בגפרור
את אשר ועומדות הקורות נשפכות
משנה הגדולה נמלטים כה חוורו
את קוראה עמומה אחרי בשפחות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.