*

השומט, העני, כספור וכואבות,
למולן את רגלי, על גגות במלוא פיו
שקפאו ומשם, אהבה המרכבות
אט-לאט העצוב במפל לא היטיב.

הממריא בלבבות בשבץ העיר.
רבי קול הימי הפנס עליו
הה, דבר שעריו את עירי השעיר.
את לבם מה יפתה יש נפקח טלליו.

שתעו את רואה והייתה בם נוהג.
איך נשא כה פשוטה להקות חרבות
חלבך הה, מלכי והופך תאנק,
בעלת הם ישבו והחג הרחבות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.