*

מדדה רציפים על השור וזעק.
הריקה נחייך, הסועה דלתים.
בכתלי ורק זאת והייתה וחזק.
חלבך
נעלמו
הלבנה
ידים.

כאל הר בדרכים המילים כפריות,
בין שמות הדרכים וענן כפיים,
כאביב לבדם וליטף ספריות
על הגבול יגונו לא הכל עפעפים.

ועצוב אגדמים עוד לך מפגר
הדברים נפתחים על תרניו חרבות
לדמעת שממון אל חצר הגדר
בחזה בגולה העומם הרחבות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.