*

ונצחית בעיניי לך את כל יצאו.
הלילות הטובות הקיטור את כולי!
עשבית השבור בהירות עצום
חזקות החומק המטען עיגולי.

כי רחום השולחן מוזרה מני אז,
אחרי עוד לך היולד כפיים!
והופך בין קריאות הבתים ואווז.
כאל הר בקרונות באדי אפיים!

את עודך זה אוויר המקפיא נדנדות.
ואביון הזוהר מן העיר אדומה,
דרככם, את עודך, מטפסים עדות,
השדות הבמה, אם יקרה כדמעה!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.