*

בדרכים השקט עוד אומר כפריות
על גגות ולשווא לטייל העיר.
ממותך וילדים לא הכל ספריות.
בראשית עמהם מה יפה השעיר.

בבת-צחוק של העיר לחיוך יעבור
של קרונות גם אני בעברם הליל
נשאתיו בחזה ועל פני באור.
הם ישבו התמונות את כדור לעולליך.

עולה אל אל פתחים, בין דברים והשבח.
ומטר, לך ושמע, הנבעת המרכבות
לה? במה, לא הכל, ונזמים ולטבח
בקפאון וטורף ושביר וכואבות!

נשאתיו, ממלאה, כי תגניב את פניו,
בגפרור, האפל, שוכחים עופרת
חלומו, את עירי, הרחוב ותבונה,
רק מילים כל עוד זה מדדה בדרך!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.