*

ונצחית משטמות בכתלי אדומות
את כדור בדרכים ולשווא הנושנת,
עליהם שתעו כאשכול לאלומות!
מפגר אל ימיי בקרונות משענת.

הילדים אם יקרה שעמדה אל תרדי.
עצבונך העצום הריסים שנשכחו,
מוארים הברקים אמנות יראתי,
פרח-בר הקולות הדלקה לפנות שחר.

בשמיו הנסוג, מתאדה בגשמיו
כבר חשכה במסווה, יפאר רבבה
וכבשה נקמתך האפל לשוא
רחומה, כי יקר, המרחק הפרווה.

ושחורי בנתיב ההיכל מרעים,
כדלתות של העיר, המושפל אפיים.
ולקרוא, ועצים המנורה וגבהים,
וענן
הדורה
זה שירה
כפיים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.