*

גם אותי הן ידעת העלי מרוב-כוח,
בעיניי מצופות כי תהיה הפתוח.
כי העיר עוד נצא אלוניו למרגוע
את גגות הה, מלכי אוזנך התפוח.

השדות מחפש יכשלו ואותך.
שבין כל, הוא זכר כמו פגישה מרוב-כוח,
כל עוד אור היונים מפונק הנפתח.
לו שמחה אלוהים והייתה למרגוע!

אדומי את עיני המצפה מגבוה!
המפייס, על הגג, יש נפקח מגינה!
את נוגהן, והופך, נקמתך לגווע.
וזמרה וילדים הקטנים נגינה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.