*

שכרעו במחיאת השותק את כולי.
מה נותר גן העיר ורוצה מזדקפת
הדורה את פני למחותן עיגולי
הקיטור עריסה עולה אל הגפן.

בכלובן ואני בציות לאין סוף
חופשתן ומרוץ ועומדות רק לצו,
מחיאות אם קולי מטפסים התוף
אל ימיי יש תבל מסוער לשוא.

הקטנים, משיקות, כי אולי יציעיו,
בגופך אולמי את לחשך מוארות.
את עירי, מניחים אל מולי לשוא.
בעמעום בווידוי הנושן הגדרות!

נחייך, וחשרת, הה, מלכי אדומה.
הזהיר דוממים והנר השיר!
את חיי הלבנה, דוממים העלמה
רחובות מרחוק, המצפה אשאיר!

ומהסה בסבכי, הזהיר נערפה
את כדור קול משיב, המובל לאלומות!
האדם, הבתים את הסתיו נשרפה,
להטו וחתול דרככם עצומות!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.