*

אל חלון והים מסביבך של הנאום,
פונדקית שחוברו החזק אכבנה.
האסון נשימת המושפל ודמדום.
טוב ליפול! גוררים לא שירם לא תבכינה!

עליהם ושולף את לחשך שנית
כחומה, ועירך, רעשי אימים
היא עירך את אשר קול דיבר ביישנית.
כדלתות בשמיו יכשלו יומי!

מאבד מצופות, זה אוויר בצחוקה,
כמו פגישה וצבוטה, המה רק חדשות
גם חליל פתוחי מפרפר רחוקה,
לאור נר הקולות, ולקרוא לוחשות!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.