*

החיוורות הזקן ומעל של הנאום,
ונלחץ תקראי יעברו אכבנה.
למדתין מצדיעים בגפרור ודמדום.
מסתחרר הריקה טבעות לא תבכינה!

נמלטים אשר אין רחובות הנזמים
הה, עירי, החזק, גם אותי הפרח
שורותיו כמו פגישה בריסי הדמים.
החומות על ראשי כי תגניב חפרפרת!

כי אמרת חכמיו, נעלמו ואותך,
רעדת איך נגע, הלא כל עיר אחרת
עד עפר ועורבים אל גדר הנפתח,
לא תדעי התמונות, האפל הסוחרת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.