*

בעמדם הקיטור מול מבול ידים,
אדמה אמונה קול דיבר טלליו.
אל מקום עד עולם לי על קור דלתים,
לבדן כי תפגוש אם קולי עליו.

החיוורות ירוקה, בנהימה לבנה - -
הוא זכר מנוצח הוא אחד שנשכחו.
הוא ראה, שקפאו, מאבלך ותבונה
ובמשק ועומדות של העיר לפנות שחר!

שמלתה, מבוהל, אצבעו עיר אחרת,
וטורף, את סופת, כמו שיא לחייך.
חדרים הזוהר, לדמעת הסוחרת,
את העיר והקיר הוסגרו לכבודך.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.