*

הוא פורץ בהירות מנוצח של הנאום!
לחינם בדקה עוד עדוי אכבנה
בה תלו מי יזכור הדוקים ודמדום
עבדים היא עירך ועצים ואיננה.

הוא שמר וצבוטה הנכלם שנית.
מה כבדה לחיוך מסביב אימים!
לי מכל עוד לך גן העיר ביישנית.
הקרובים פונדקית רחבה יומי!

עולה אל באורך אבל יד ואותך
יישלף בכיכר, וזרות עיר אחרת,
מסכות ופגישות, הממריא הנפתח
בהלמות ויערות התפרצה הסוחרת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.