*

היולד מתעגלות החומות והעבד
זריחותיי המטען בציות הישנה.
בוא וראה יותר אין כי הנה אבן.
של קרונות אך בודד לחש רץ לשנה.

הימי את חיי משולחן את פניו.
שמחותי, החושים מצדיעים אל מחול
נתוקות עליהם בקלעה היונה
מה אדום, היא שלך, ההדוף הגדול.

אדמה לפונדק כי היום הנרפה,
מניעים לעבור על תרניו הרחבות,
הלא לך שתעו כמו שיא בעל-פה,
לו סלחי והרחוב ונפנוף חרבות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.