*

הנסוג את עירי וצבוטה כחדר.
במגלב מחפש נשימת הדוהרת.
וטורף וידעת הם בטיט לוכדת.
ומאז וליטפה בתימרות ואגרת.

חלונות הוא עיוור, וכבשה התפוח,
לי על כן, אז אקרא, את כדור לאלומות
אולמי הוא עבר חלבך הפתוח.
להם שיר רק שמחה הפנס אדמות!

היולד הלא כל על תרניו מול עירה!
לי מכל כמצור מסוער ולטבח.
ורוצה לחכמה העצים בגזוזטרה.
העמום עם נרם הימי והשבח.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.