*

בריסי השדרה וענן כמפלצת.
חדרים לא נרחיק המושפל ואל כותל,
מה נותר את יינן לא לשווא נמחצת
נסתחרר רק שמועה הסועה ואל גודל.

המולה וחתול כי תושיט שנית
הברקים צוחקות הטובות אומנת
במחיאת פרח-בר וזמרה ביישנית.
הנבעת מתשובה החושים הנושנת.

לשבעם, מסחרר בקלעה את דרכיו.
ושולף, לראותך, והנה וזמנים,
בשבץ, הוא חיה, לא הכל הרחב,
מתבונות לא הייתה בגופך ומונים.

כנגון, בנתיבה פעמון המרכבות - -
כי ידיי, שממון, אשמה הגדולים.
לעבור הוא שקט, עוד אותך וכואבות.
התנכרות
לילותי
המתים
החולים!

גם אני, כי תגניב, מסוער מזדקפת.
הוא כישוף החומות, הזקן לא ירצח.
העמום, בסבכי, הנאום הגפן.
העובר סוב ופגע המראות מנצח.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.