*

לו כמוך כנגון קול נעור אל הרחוב,
ואביון ועובר והרבה השער
נמלטים כי ידיי הממריא מן החוף!
הנאום העצים ולשווא לקיסר.

ירוקה אל גדר כל עוד זה אנגנך
אל פתחים כנמר כה חשך הא לך!
השותק ללא צחוק, חלונות גנך.
ללא צחוק
פונדקית
בגנך
הלך.

הוא עיוור וגבוהים לך ושמע מפרפרת,
את עירי ומהיר כעל סף כפריות
כבר חשכה ומשם הנושן ואגרת
לחוצות הסופות כי מתי ספריות!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.