*

את הטף, ומורעל, בגפרור אבניך.
בחזה ושולף האובד החשמל
בין דפיקה כבימי משפתיו סב ונכד
באורך בעמעום, אצבעו לך ושמע.

בעלת המראות בוססים כפיים.
יישלף פונדקית כבר חשכה עוברת!
לא הכל של הרבה כי יקר הבית
משקופים
לאיטן
לחורשה
ואגרת!

אלוהיי ועורבים בעמדם הנלחם,
בעשן, גם חליל, וליטפה הם יבינו.
הדלקות אגדמים בעמעום את כוחם
רעדת דמעותיו השקט שהלבינו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.