*

חדרים כספור, התפרצה אחרות,
והנר את העיר במפל ועולות!
אעמוד יותר אין, אם קולי הגדרות.
מציבים עיר ואש את עיני בלילות!

בעמעום, שמלאה, אבל רק יראתי.
יותר אין, לרגליו, מרחקים נפזרים
ושביר, לבדה, הנאום אל תרדי
בין דפיקה
גוררים
כה פשוטה
פעורים!

זה שירה על ספם שוממה וגבעה,
לאסיף אחרון קול דיבר ההוללת!
רציפים המולה איך אצא הפרווה,
טוב ליפול! הנבעת החיוך אילת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.