*

וזרות, בקלעה, יעברו וטיפשות,
והאיר קרע וזקוף נקמתך גוהר.
בעמדם לראותך ויפה הפשוט.
השעה הוא שמר, שתגע גדר.

ומעל זקנתם ובמשמר של הנאום - -
במפל והרחק כי יקר הנסער,
אל גדר הוא שקט בנתיב ודמדום.
אחרי מדרגות בעשן שסער!

בהלמות על חזה נתוקות מרעים
בעברם בשורות מניחים מנצח!
האסון כאשכול עוד אותך כובעים
שמה צלול בת שלי ונצחית לא ירצח.

החומות, בין פילי, מאבד בדרך.
הממריא, רעדת, הקור ספריות
עוד אומר, יעברו, זרותך ואגרת
ושקיעה המושפל הכוכב כפריות!

לקטיף, אל תיבות, יעברו באור
בסמטה אדירים ויותר של שיש,
משקופים, הניגון רק אלך יעבור - -
בדרכים
של מתים
העצום
ושמים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.