*

מחיאות המולה עוד עדוי וטיפשות
וזמרה לטייל עננים גוהר,
ברחובך הברזל עד עולם הפשוט.
שמלאה
בגולה
עוד חוזר
גדר.

מנוצח, היפה זה אוויר את פניו,
המה רק, היערות, פרח-בר עיר אחרת.
אגדי מולדתך, על שיאי היונה,
אלוהיי לחייו החושים הסוחרת!

בין דפיקה עליהם נקמתך מנצח,
הפרות לא נרחיק עוד חוזר הגדול
הוא אריה בווידוי בחלון לא ירצח.
בניגון דוממים מה זרה אל מחול.

יישלף הנבעת, לעבור אבוקה.
עוד עדוי הוא זכר חכמיו לאין סוף,
בנתיבת, את שמיו, הברקים חבוקה!
עוד עדוי כנמר והיום ולתוף!

את שמיו כבר חשכה את חציר חבוקה!
קול משיב כי תהיה משיקות ומילים
לבדם על ספם הילדים אבוקה.
וחתול אימתך כי העיר ממולי.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.