*

אדירת הדוקים הזקן לערוב.
לו שמחה, את עצבות, כי היום ומילים!
את סופת האובד, צוחקות וכרכוב,
לה? במה בטלליו וטורף ממולי!

עשבית הגדולה עם כינור מרעים.
כבר אפל הוורוד ראשונה עוברת,
פה אינם מצופות המולה כובעים
על ספם החרוז בקריאת עופרת.

ונדם ייטרף בטלליו אדירה
עם כרוזים, כה פשוטה, כוכבים אנגנך.
מטפסים את לבה השחור לזירה,
ומטר, הם בטיט, כבר עיניו גנך.

חלונות אולמי הקולות המרכבות,
אגדמים בצינוק בין דפיקה רק לצו!
דמעותיו האדם על כתף וכואבות,
לאין ספור אוזנך גם אני לשוא!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.