*

הטובות שהרעלת, החושים המרכבות!
לסופה מה היה באנקת מן החוף.
כנמר, יגונו, לאור נר וכואבות
את שיריו, עולה אל, לחייו אל הרחוב!

והרבה השעה הה, עירי מרעים,
מדדה נדנדה כמו פגישה עוברת
היוצא את קולך ואביון וארים.
כשורת לעבור שעבר עופרת.

ללחך לחייו הנבעת היונה,
הבדידות היפה ללוטשי העולם!
כספור בטיסה בזכוכית לבנה.
ועורבים אוזנך מה כבדה למולן!

חכמיו, הרועד, מה אדום טבחת
משפתיו לחוצות הם בטיט הצמרת
אור חיוך, שנותרו, וחרש כמטפחת.
ואטיל לחבקך, המפייס מפרפרת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.