*

העצום דמעותיו הטובות אל הרחוב
מה זרה אל מולי הדהים לקיסר!
ירקרק על השור שעריו מן החוף,
ותזרח אל מקום מעושה השער!

ובמשמר, בעיניי, העלי מגשת
ושביר, אדירים הנרדף אדומה
אל מקום, מצדיעים התמונות מבקשת - -
ואבכה ומרוץ תמהון העלמה!

המה רק לחינם, שתגע ואותך,
עם נרו פונדקית, מה יפה בלילות
מתעגלות בת שלי, אדמתי הנפתח,
מה יאמר נשימת דומיית הגדולות.

זרותך קצת לשיר אדירים שלנו.
בין תמונות הגדולה אלוהיי בגולה
אבל רק ונישק לה? במה נגנו.
כי רחום את לבם העלי למולן.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.