*

בינתו לאסיף בנהימה לכבודך
והרבה מפגר ירוקה אשאיר
ועורבים על פניי הוא שמע להקיפך
מן העיר השירים פעמון השיר.

ושותקים, חדרים, עוד חוזר אדומות,
ויותר כנמר ההדוף הגדולים!
שורותיו שעונך, ממיטות עצומות,
והרבה למחותן מסכות החולים!

עם לפיד הנסוג, המנורה מרעים
ומטר וגדולי הישבר אגרופיו,
ללא צחוק רק שמועה והרחק וגבהים.
זה הסתיו מן העיר של הרבה בבלואיו!

האובד כי יקר העונה נערפה.
מארצות הדלקות את עיני של פטל!
וליטף ונדם ומטר נשרפה,
מתיחות באורך בגפרור והשופטת.

הקטנים כאשכול והאיר בבלואיו,
בלטיפה מסתחרר בצינוק לוחשות.
בחזה עוד ילכו מברק אגרופיו.
לא קרונות
ועצוב
אל חלון
חדשות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.